Energetsko samooskrbna hiša

Sončna elektrarna za samooskrbo predstavlja lasten brezplačen vir energije. Sistem pokrije domačo potrebo po električni energiji. Sončne elektrarne in sončne celice za vašo sončno prihodnost. Dostopna cena. Dolga življenjska doba. Velik prihranek na stroških energije.
Energetsko samooskrbna hiša
Hiša na ključ s sončno elektrarno namesto toplotne črpalke za isto ceno

Ljubljana je v letu 2016 postala zelena prestolnica Evrope, tako je posledično prišlo do večjega zanimanja za gradnjo samooskrbnih hiš. Te so okolju prijazne ter zmanjšujejo škodljive izpuste v okolje.

Energijsko samooskrbna hiša poskrbi sama za vso potrebno energijo z izkoriščanjem sončne energije. Sončno energijo tako lahko shranimo in uporabimo pozimi.

Sončna elektrarna tako predstavlja eno bolj racionalnih pridobitev, v kolikor si gospodinjstvo želi izboljšati družinski proračun. Z izgradnjo sončne elektrarne vso potrebno električno energijo proizvedemo sami ter postanemo povsem neodvisni od dviga cen električne energije. Glede na trend rasti cen v zadnjih desetih letih in trenutnih napovedi,  je pričakovati, da bo cena električne energije rastla. Sončna elektrarna nam lahko zagotovi dovolj električne energije, da z njo oskrbujemo celotne potrebe hiše.

dejavnosti green energy

Toplotne črpalke se uporabljajo za ogrevanje bivalnih prostorov in sanitarne vode. Nizkoenergijske in pasivne hiše so se v današnjih časih izpolnile do te mere, da je za njihovo ogrevanje dovolj toplotna črpalka. Pri nas pa imamo za vas boljšo rešitev, ker je sončna energija eden najpomembnejših obnovljivih virov. Z našo gradnjo bi tako s pomočjo fotovoltaike pripomogli k trajnostni oskrbi z električno energijo in s tem ne obremenjevali okolja, kar pa je tudi ekološko in energetsko učinkovito.

Fotovoltaika je tako pretvarjanje sončne energije v električno. Fotovoltaični sistem ne uporablja direktne energije, saj bi naj deloval tudi ob razpršitvi svetlobe. Fotovoltaični moduli tako proizvajajo enosmerni električni tok, ki se pretvori v izmenični tok, uporaben v gospodinjstvih.

Misel na oskrbo oziroma samooskrbo vsebuje vsa področja našega bivanja, mi se bomo omejili na energijo v stavbah. Po navadi tega na trgu ne zasledimo, pojavljajo pa se samoumevna hiša (po možnosti pasivna) s toplotno črpalko.

hiša s sončno elektrarno

Brez velikih naprav in razvejenega centralnega omrežja, zanesljive oskrbe z energijo naj ne bi mogli zagotoviti. Prihaja lahko tudi do gradnje neustreznega distribucijskega omrežja, saj lahko kvarijo videz naravne okolje ter naseljena območja in obremenjujejo s sevanjem in lahko prihaja tudi do velikih stroškov.

Samozadostna hiša tako ne potrebuje zunanjih virov energije.

Samooskrbne hiše bi naj bile brez ene ali več javnih dobrin-niso priklopljene na najmanj eno javno komunalno omrežje/sistem. Hiša si primanjkljaj te javne dobrine nadomesti s pomočjo sodobnih konceptov.

Takšna hiša  je uporabna in udobna, tudi ko zmanjka električne energije za več dni.  Tako lahko ustvarimo dom, ki bo vedno udoben za bivanje, vedno imel dovolj toplote za ogrevanje, za sanitarno vodo in za kuhanje, kar pa je več kot dovolj za doseganje visokega samozadostnega standarda.

Energetska samooskrbna hiša je: tako energijsko učinkovita in omogoča finančni prihranek (na dolgi rok); smotrna zaradi nenehne podražitve energentov; nevtralna in prijazna do okolja, saj izkorišča OVE; omogoča osebno varnost in neodvisnost.

Zato v našem podjetju Inpro 22 d.o.o. ponujamo energetsko samooskrbne hiše, ki zagotavljajo samozadostnost za osnovni bivalni komfort.

IZBERITE SAMOOSKRBNI OBJEKT

1. Izberite hišo po vaši meri
2. Hišo vam prekrijemo z SLK kritino in sončno elektrarno za ceno toplotne črpalke

REFERENCE