Uporabni dokumenti za priklop sončne elektrarne

By 0
688
Uporabni dokumenti za priklop sončne elektrarne
1.Navodila – Račun za podporo za električno energijo
2.Primer izpolnjene OVE vloge
3.Vloga za odprtje računa proizvajalca – enostaven postopek
4.Račun za električno energijo po sklepu o uvrstitvi v eko skupino
5.Vloga za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore za električno energijo, proizvedeno iz OVE
6.Vloga za pridobitev dekleracije