Financiranje

By 0
1068
Financiranje

Cene sončnih elektrarn so se v zadnjem letu precej znižale, kar je posledica znižanja cen solarnih modulov, novih tehnologij in prevelike konkurence na trgu.

Obstaja več načinov financiranja:

  • Bančni krediti (možno je pridobiti ugodne kredite za izgradnjo sončnih elektrarn)
  • Eko sklad krediti ( trenutno so razpisani ugodni krediti za izgradnjo sončnih elektrarn, ki omogočajo kreditiranje do 90% investicije http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html )
  • Možnost pridobitve garancij za kredit in subvencijo obrestne mere
  • Leasing

Subvencije za izgradnjo sončne elektrarne:

  • Subvencioniran nakup proizvedene električne energije (odkupne cene proizvedene električne energije iz sončne elektrarne so precej višje od tržne cene)
  • Subvencija za sofinanciranje začetne naložbe (možno je dobiti subvencijo tudi do 50% vrednosti naložbe)

INPRO 22 poslovno sodeluje z bankami in vam pomaga do ugodnih kreditov za postavitev sončne elektrarne.

financiranje-soncne-elektrarne

INPRO 22 je pooblaščeni kreditni posrednik UniCredit Bank v Sloveniji. UniCredit Bank, članica skupine UniCredit, ene največjih finančnih skupin, je univerzalna banka s kakovostnimi, inovativnimi produkti in storitvami, ki so oblikovani v skladu s potrebami posameznikov in podjetij.

Shema pridobivanja kredita: 

financiranje_za_sonne_elektrarne

Slika1: Prikazuje potek pridobivanja kredita za sončno elektrarno večjo od 10 kW

Potek pridobivanja kredita (sončna elektrarna je manjša od 10 kW):

  • Kreditojemalec ne potrebuje nobenih finančnih sredstev za postavitev sončne elektrarne (finančna sredstava priskrbi banka).
  • Kreditojemalec zastavi hipoteko na kateri bo postavil sončno elektrarno oz. plačilno sposobnost dokaže z rednim mesečnim prihodkom.
  • V primeru, da je zgornji pogoj izpolnjen, potem kreditojemalec dobi 100% kredit od banke.
  • Podpis pogodbe.