Kako do svoje sončne elektrarne?

By 0
632
Kako do svoje sončne elektrarne?

Kako do svoje sončne elektrarne (po korakih):

1. Odločitev za gradnjo (velikost, zunanji izgled,…)
2. Pridobitev projektnih pogojev za priključitev na električno omrežje
3. Izdelava projektne rešitve priključitve
4. Soglasje za priključitev (zahtevane pogoje je potrebno izpolniti v roku dveh let, sicer soglasje preneha veljati)
5. Pridobivanje sredstev (nepovratna, kredit…)
6. Priprava projekta za izvedbo del (PZI)
7. Izbira izvajalca
8. Postavitev fotonapetostne elektrarne
9. Priprava projekta izvedenih del (PID) ter navodil za obratovanje
10. Pogodba o priključitvi (definirano je lastništvo priključka, vzdrževanje, dostop do merilnih naprav, itd.)
11. Sklenitev Pogodbe o odkupu električne energije in dostopu do omrežja
12. Priključitev fotonapetostne elektrarne na električno omrežje
13. Pridobitev statusa »kvalificiranega proizvajalca« električne energije

Sonca si nihče ne lasti, njegova energija je zastonj. Od nas je odvisno, ali bomo to izkoristili.

Sonce je brezplačna energija, ki se lahko uporablja na različne načine. Energija iz sonca se lahko uporablja na tri glavne načine, in ko govorimo o sončni energiji je pomembno razlikovati med tremi vrstami:

  • Pasivna toplota (to je toplota, ki jo prejemamo od sonca naravno. To je mogoče upoštevati pri načrtovanju stavb tako, da je potrebno manj dodatnega ogrevanja).
  • Sončna toplota (za zagotavljanje tople vode – ogrevalni sistemi)
  • Fotonapetostna energija (PV) (uporaba energije iz sonca za ustvarjanje električne energije. Za proizvajanje električne energije je dovolj tudi samo dnevna (difuzna) svetloba in ne samo direktno sončno sevanje).

Na zemljo pade letno osem tisočkratna količina svetovnih potreb po primarni energiji, kar pomeni, da zemlja v manj kot eni uri pridobi dovolj energije, da zadovolji vse energijske potrebe človeštva za obdobje enega leta.