Kalkulacije

By 0
1712
Kalkulacije

Na število proizvedenih kilovatnih ur električne energije vpliva:

  • Lokacija (naklon, senčenje, število ur sončnega obsevanja)
  • Izbira sončne elektrarne (celice, moduli, razsmerniki,)
  • Pravilno projektiranje in postavitev sončne elektrarne

Pri postavitvi elektrarne je pomembno, da je postavljena na mesto, ki je s sončno svetlobo obsevan večji del dneva. Najučinkovitejša je postavitev na streho z naklonom 35° in orientiranostjo proti jugu. V Sloveniji je največ sončnih elektrarn postavljenih na strehah stanovanjskih hiš in proizvodnih hal, veliko jih najdemo postavljenih tudi na samostojne nosilce, montirane v tleh.

Pri nas vam pripravimo analizo osončenosti in preverimo ali je vaša lokacija optimalno orientirana in usmerjena na jug ter kakšen je njen naklon (naklon lahko popravimo s podkonstrukcijo, da bo pod ustreznim kotom). Prav tako vam izračunamo letno proizvodnjo električne energije.

Med najbolj osončenimi in najslabše osončenimi kraji v Sloveniji je samo 9 % razlike, obala odstopa za 5 % navzgor od povprečja.

Informativni izračun osončenja: klik