Koristne informacije

By 0
378
Koristne informacije

Gradnja sončnih elektrarn na strehah objektov spada med investicijska vzdrževalna dela, za katera ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja.

V času, ki je vse bolj usmerjen k varčevanju energije in drugim okoljevarstvenim načelom, je sončna elektrarna pametna odločitev, saj:

  • uporabljamo obnovljiv vir energije,
  • ne onesnažujemo okolja,
  • lahko električno energijo prodajamo,
  • je sončna energija neomejena.

V življenjski dobi sončne elektrarne, ki je predvidena za obdobje 35 let, bo sončna elektrarna vršne moči 10kWp zmanjšala izpust CO2 v ozračje za 200t, kar je ekvivalentno 520 drevesom (odraslo drevo je sposobno predelati 11kg CO2 na leto). Sončna elektrarna pa bo proizvedla 360.000 kWh, kar je ekvivalentno sežigu 400t premoga.

Zaradi številnih okoljevarstvenih in ekonomskih prednosti ter dokazane zanesljivosti, postaja fotovoltaika eden izmed pomembnejših načinov pridobivanja energije. Razlogov je več:

  • Brezplačno gorivo: sonce predstavlja brezplačen in neizčrpen vir energije.
  • Zanesljivost: dolga življenjska doba modulov pripomore k zanesljivosti elektrarne (30+ let).
  • Vgradnja in vzdrževanje: fotovoltaični solarni moduli so enostavni za namestitev in nezahtevni za vzdrževanje.
  • Okolju prijazen sistem: ker sistem ne proizvaja hrupa in škodljivih plinov, kot je CO2, aktivno pripomore k zmanjšanju toplogrednih plinov in globalnega segrevanja. Vsi elementi, kateri so sestavni del solarnih modulov (silicij, aluminij, steklo) se lahko reciklirajo.

Pred gradnjo je potrebno preveriti:

1. Tehnični vidik: senčenje (v okolici in na objektu), dovoljeno obremenitev strehe, stanje strehe (ali je potrebna obnova), možnosti priključitve na omrežje
2. Ekonomski vidik: cena, plačilni pogoji, morebitni dodatni stroški
3. Pravni vidik: urejeno lastništvo objekta, dostop do omrežja


Vas zanima?
Kalkulacije? Na podlagi lokacije vašega objekta oz. zemljišča predvidimo kakšni bodo izkoristki oz. prihodki v naslednjih X letih.
Financiranje? Pomagamo vam pridobiti ugodno financiranje.
Potrebna dokumentacija? Razložimo vam katera vsa dokumentacija je potrebna za postavitev vaše sončne elektrarne, kakšni bodo stroški s projektno dokumentacijo in koliko časa traja izdelava dokumentacije.
Izvedba? Po vseh pravilno izpeljanih korakih sledi še izvedba. Pri izvedbi smo natančni in previdni, da bo elektrarna sigurno izdržala predvideno življenjsko dobo.