Oprema za sončno elektrarno

By 0
2876
Oprema za sončno elektrarno

(modulirazsmerniki, konstrukcija, ostala oprema)

Oprema

Izraz »fotonapetostni sistemi« pomeni skupino vseh naprav in posameznih enot PV inštalacij, ki so potrebne za pravilno delovanje celega sistema. Spodnja slika prikazuje tipično električno shemo PV sistema, priključenega na javno elektroenegetsko omrežje.

Osnovni elementi fotonapetostnih sistemov:

  • PV moduli, ki so v osnovi sestavljeni iz PV celic. Celice so v module povezane zaporedno, da dobimo želeno, dovolj visoko napetost in nato še paralelno, da dosežemo zadostno vrednost tok. PV moduli so nato povezani v mrežo – ali polje, ki je osnovna enota za pretvorbo električne energije iz energije sonca.
  • Podporne strukture in zaščitna ohišja, ki skrbijo za zaščito vseh elementov PV inštalacije pred vremenskimi in ostalimi vplivi okolice
  • Nizkonapetostni ločilniki, običajno v kombinaciji s taljivimi varovalkami, s katerimi odklopimo posamezne dele inštalacije – naprimer en modul ali celotno DC vejo
  • Inverterji, ki konvertirajo enosmerni tok (DC) v izmenični tok (AC)
  • Kabli, razdelilne omare, varovalke, ločilniki, stikala
  • Prenapetostna zaščita
  • Ločilni transformatorji, kontrolniki napetosti in frekvence, števci, močnostni odklopniki MCCB, zaščitna stikala na diferenčni tok (RCCB)
  • Akumulatorji, ki skrbijo za shranjevanje energije za čas ko jo potrebujemo (samo v primeru samostojnega PV sistema)
  • Zaščitno-kontrolne enote, ki preprečujejo preveliko napolnjenost akumulatorjev (tudi samo v samostojnih PV sistemih)