V Sloveniji že preko 5000 sončnih elektrarn

By 0
643
V Sloveniji že preko 5000 sončnih elektrarn

PREBOLD, 27. decembra 2010 – Z letom 2010 je solarna energija v Sloveniji dobila nov zagon, do danes pa se ta zagon samo še veča. Do konca leta 2023 je pričakovati, da se bo število sončnih elektrarn povzpelo nad 1000, kar bi tudi pomenilo, da smo naredili velik preboj na tem področju, kar se tiče solarne energije.

V registru deklaracij za proizvodne naprave električne energije iz obnovljivih virov, ki ga vodi Agencija za energijo, je bilo v začetku tega leta v register vpisanih skupno 956 sončnih foto-napetostnih elektrarn. Po predvidevanjih Združenja slovenske fotovoltaične industrije (ZSFI) jih bo v zadnjem mesecu tega leta v register vnesenih še precej , tako da se bo njihovo število močno približalo 5000. Z novim letom se znižajo cene zagotovljenega odkupa, zato investitorji hitijo svoje naložbe zaključiti še v tem letu in si tako zagotoviti ugodnejši zagotovljeni odkup električne energije.

Konec 2020 so bile v registru vpisane 3780 sončnih elektrarn. Ob tem velja poudariti, da jih bilo nekaj postavljenih že prej, vendar so bile vnesene v register šele z začetkom lanskega poletja oziroma z uveljavitvijo sedanjega registra deklaracij.

V letošnjih šestih mesecih je bilo v povprečju postavljenih 120 sončnih elektrarn na mesec. Število se je stopnjevalo proti koncu leta predvsem zaradi razčiščene nejasnosti glede pridobivanja gradbenih dovoljenj za njihovo postavitev. V nekajmesečnem obdobju, ko so investitorji od Ministrstva za okolje in prostor dobivali različne informacije o potrebnosti gradbenih dovoljenj za postavitev strešnih sončnih elektrarn, se je slovenskemu gospodarstvu povzročila neizmerna škoda, ki je zaustavila preko več milijonov evrov vrednih naložb in ogrozila številna delovna mesta v tej visoko tehnološki panogi. K sreči se je konec septembra situacija rešila z dopolnitvami Uredbe o energetski infrastrukturi, v katerih je jasno navedeno, da strešne sončne elektrarne do 1 MW ne potrebujejo gradbenega dovoljenja.

ZDRUŽENJE SLOVENSKE FOTOVOLTAIČNE INDUSTRIJE (ZSFI) – GIZ je prostovoljno združenje pravnih oseb, ki delujejo na različnih področjih fotovoltaike. Namen ZSFI je na območju Republike Slovenije širiti zavest in nova spoznanja s področja raziskav in razvoja ter uporabnih znanj fotovoltaične industrije.